Tagbelægning som mindsker risikoen for oversvømmelse i hus og kælder

Når man skal have bygget et nyt hus, er der mange overvejelser forbundet med processen. Det kan være en langvarig proces, da der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed. Derudover skal man også have besluttet forskellige tiltag i forhold til det nye hus. Skal man have mursten? Hvilken farve skal huset være? Hvordan skal døre og vinduer se ud? Hvordan skal taget være? Der er mange store beslutninger, man skal træffe.

Et tag der har gode funktioner

Når man skal vælge det rette tag, er der fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, der er. En af de løsninger, som kan være gode og praktisk at vælge, er et grønt tag. Grønt tag Århus har stor ekspertise indenfor grønt tag og har udført sedumtage i hele landet. Der har været en stor innovation indenfor området med grønt tag. Fordelen ved at vælge denne tagbelægning er, at det grønne tag med stenurter er smukke og praktiske, da taget kan optage meget regnvand, der lander på det. På den måde vil kloakken blive aflastet, og en oversvømmelse vil derved blive formindsket. Grønne tage kan bruges på huse med fladt tag eller lav taghældning.

En stabil kloak

I de senere år er der faldet mere og mere vand, og derfor er det altid en god ide at tænke innovativt. Med et grønt tag ledes nedbøren ned i kloakken i et mere jævnt tempo, og herved nedsættes risikoen for, at kloakken løber over, og man undgår på den måde oversvømmelse af hus og kælder, som kan have store konsekvenser. Når regnen falder på taget, optager planterne en stor del af nedbøren. Så hvis man bygger et hus, hvor der er mulighed for at få en grøn tagbelægning, indebærer det mange fordele på den lange bane.